התנגדות לצו קיום צוואה

צוואה החשודה כלא אותנטית גורמת באופן טבעי לעוגמת נפש של ממש אצל היורשים המרגישים כי זכויותיהם קופחו. הכלי המשפטי הרלוונטי במקרים אלה הוא הגשת התנגדות לצו קיום הצוואה. ההתנגדות מוגשת לרשם הירושות, תוך 14 ימים מהמועד שבו פורסם דבר הגשת הבקשה לקיום הצוואה (לאחר מכן ניתן להגיש בקשה לביטול הצוואה). הבקשה חייבת כמובן להיות מנומקת היטב, וכדאי לדעת מהן העילות העיקריות.

פגמים צורניים / פגמים כלליים

מצב אחד שבו ניתן להתנגד לקיום צוואה הוא פגם צורני מבחינת אופן עריכת המסמך: היעדר חתימה הכרחית, חתימה של עד אחד בלבד במקום שניים כשמדובר על צוואה בפני עדים, כתב יד לא אחיד ועוד. גם אם הצוואה אינה הצוואה האחרונה של הנפטר, כלומר ישנה צוואה מתאריך מאוחר יותר, הצוואה המוקדמת אינה תקפה.

מצב מנטלי / נפשי

אם בעת הכנת הצוואה האדם לא היה כשיר לערוך מסמך שכזה, לדוגמה עקב מחלת דמנציה, וישנן הוכחות לכך, הצוואה עשויה להיפסל. במקרים אלה עורך דין לענייני צוואה יצרף לבקשת ההתנגדות מסמכים רפואיים רלוונטיים המוכיחים את היעדר צלילות הדעת הנדרשת כדי לצוות על אופן חלוקת הרכוש.

מעורבות של נהנה מהצוואה בעריכתה

מצב פסול אחר הוא כשאדם המוזכר בצוואה כאחד הנהנים, כלומר זכאי לקבל חלק מרכושו של המצווה, היה מעורב בעריכתה באופן כזה או אחר. נוכחות פיזית במהלך כתיבת הצוואה, הבאת המצווה אל עורך דין, ניסוח הצוואה עבור המצווה או כל מעורבות אחרת עשויים להוביל לפסילתה של הצוואה עקב החשש להשפעה לא ראויה.

השפעה לא הוגנת

מצב נוסף שבו ישנו חשש כי הצוואה נערכה תחת השפעה לא הוגנת הוא כשהמצווה תלוי באדם שהוזכר בצוואה כנהנה. כמובן שעריכת צוואה תחת איומים או כתוצאה מהונאה מהווה גם היא מצב שמאפשר הגשת התנגדות.

בקשת ההתנגדות מוגשת בדומה להגשת כתב תביעה לבית המשפט ומחייבת בקיאות ספציפית מצד עורך הדין. במשרד עוה"ד בטש רוטנברג הצטבר ניסיון רלוונטי בתחום זה. בעלי המשרד, עו"ד בן בטש ועו"ד מאיה רוטנברג, מביאים לידי ביטוי גם איכויות אישיות ובפרט רגישות רבה המתבקשת לנוכח המצב, נחישות וזמינות גבוהה.

למאמרים נוספים באותו תחום

בקשה לצו קיום צוואה

במקרים בהם אדם שנפטר הותיר אחריו צוואה, אשר קובעת במפורש ולפי רצונו וחתימתו כיצד יחולק עזבונו. בכדי לתת לצוואה תוקף, לאחר מותו נדרש להסדיר את העזבון באמצעות הגשת בקשה לצו קיום צוואה.  לצו לקיום צוואה תוקף מחייב להוראות הצוואה. צו זה הינו בעל תוקף של פסק דין, והוא מסדיר את אופן...

המשך קריאה
התנגדות לצוואה

אין ספק כי פטירת הורה היא אירוע מצער וכואב, אך בדרך – כלל היא אירוע שנלווית לו זכות קניין בחלק מהנכסים שהוריש לילדיו. זהו המקרה הרגיל והשכיח. אלא שלעיתים הכאב מתעצם כשהילד מגלה שהורהו נישל אותו מהירושה והנכס או הרכוש הוענקו לאדם אחר. אדם שחווה תרחיש כזה וודאי יודע שההתמודדות...

המשך קריאה