רשלנות רפואית בלידה: החלטה בבקשה לפסילת חוות דעתו של מומחה בית המשפט על רקע קשריו עם מומחה הנתבעים (ת"א 32929-09-17)

 1. לפניי בקשת התובעים לפסול את חוות הדעת של פרופ' שיינר במסגרת תביעת רשלנות רפואית במהלך היריון תאומים, שמונה כמומחה בית המשפט בתחום המיילדות והגינקולוגיה, ולמנות מומחה אחר תחתיו.
 2. לטענת התובעים, סמוך לפני הגשת הבקשה נודע להם כי בין מומחה בית המשפט לבין מומחה הנתבעים, פרופ' יריב יוגב, מתקיים שיתוף פעולה פורה וישנם יחסים הדוקים הנמשכים מזה שנים, אשר פוגעים במראית פני הצדק, מהווים פגם היורד לשורשו של עניין, גורמים לעיוות דין ומחייבים את פסילת חוות דעת המומחה.

התובעים מפנים לספר מקיף בתחום רעלת ההיריון שהוא פרי שיתוף פעולה בין פרופ' שיינר לבין פרופ' יוגב. מפנים לכך שהשניים עוסקים יחד כיום במחקר המשווה מדדים של חרדה ודיכאון בקרב נשים הרות בתקופת הקורונה, וכן לכך שפרופ' שיינר הוא אחד מתוך שבעה מחברי ועד החברה הישראלית לרפואת האם והעובר, שיושב הראש שלה הוא פרופ' יוגב, וכי ועד זה מתכנס אחת לחודש, במשך שנים, במרכז הרפואי תל השומר.

עוד לטענת התובעים, בין אנשי הצוות שמשתתפים במחקר המשווה מדדים של חרדה ודיכאון בקרב נשים הרות בתקופת הקורונה מופיעה גם ד"ר יפעת וינר – נתבעת 1 בתיק.

 1. לטענת התובעים היה על פרופ' שיינר לציין שהוא מכיר את פרופ' יוגב היכרות אישית הדוקה, ואף כתב עמו ספר. עוד לטענתם, החשש לניגוד עניינים במקרה זה ברור, ויש לפסול את חוות הדעת.
 2. הנתבעים מתנגדים לבקשה. לטענתם, הבקשה הוגשה רק לאחר שהתקבלה חוות הדעת והתגלה כי מסקנותיה אינן מתאימות לתובעים ולא משרתות את מטרתם. מדובר בשיהוי שעולה כדי חוסר תום לב.
 3. לתשובה לתגובת הנתבעים צירפו התובעים את תצהירה של עורכת הדין יוליה סגרון, באת כוחם. לפי התצהיר לפני שהסכימו על זהות המומחה היא חיפשה באתרי החיפוש ובמאגרים המשפטיים המקובלים על אודות המומחה אולם לא מצאה דבר. מספר ימים לאחר קבלת חוות הדעת היא בדקה שוב, וגילתה לפתע את הספר המשותף ואת יתר האסמכתאות שצורפו לבקשה.
 4. התביעה הוגשה בעילה של רשלנות רפואית בטיפול שניתן לתובעת 3 במהלך היריון תאומים. לטענת התובעים, כתוצאה מרשלנות נתבעת 1 נולדו תובעים 1 ו- 2 (התאומים) עם נזקים קשים, בלידה מוקדמת, כשהם פגים במשקל של 678 גר' ו- 758 גר' בהתאמה.
 5. לתמיכה בטענותיהם בשאלת האחריות הגישו התובעים את חוות הדעת של פרופ' מיכאל מויסייב, מומחה בתחום המיילדות והגינקולוגיה.
 6. הנתבעים הגישו חוות דעת נגדיות בשאלת האחריות שנערכו על ידי פרופ' יריב יוגב בתחום הגינקולוגיה והמיילדות, ושל פרופ' ציפורה דולפין, מומחית לרפואת תינוקות ופגים.
 7. לפי חוות דעתו של פרופ' מויסייב האבחנה של הדינמיקה בצוואר הרחם הצריכה אשפוז להמשך בירור וטיפול תמיכתי בעוברים בצלסטון. הדבר לא נעשה והביא לכך שההיריון הסתיים בדימום מאסיבי, לידה מוקדמת דחופה ונזק נוירולוגי קשה לעוברים לאחר הלידה.
 8. לפי חוות דעתו של פרופ' יוגב, בהתאם לנתונים אשר עמדו לפני צוות בית החולים בזמן אמת, צוואר הרחם לא היה קצר בצורה פתולוגית, לא היו תלונות על צירים ולא היו תלונות על דימום. משכך, לא הייתה אינדיקציה לאשפז את התובעת אלא לנטר את מצבה אחת לשבוע, כפי שנעשה בפועל. עוד לפי חוות הדעת, בהיעדר סימנים ללידה מוקדמת, לא הייתה אינדיקציה לטפל בסטרואידים להבשלת ריאות עוד לפני שמלאו 24 שבועות מלאים, וגם לא למתן מגנזיום שניתן בד"כ בניסיון לעכב לידה מוקדמת, שבמקרה זה, כאמור, לא היו לה סימנים. גם אילו הייתה התובעת נשארת באשפוז מיום 14.11.2010, לא היה בכך כדי להביא לשינוי בתוצאה הסופית של לידה בשבוע 24+5 ונזקי הפגות. הדימום שארע לא היה ניתן לצפייה או למניעה בשום דרך ומרגע שארע בחומרה שבה ארע, לא היה מנוס מיילוד.
 9. לאור הפערים שבין חוות הדעת של מומחי הצדדים בתחום הגינקולוגיה מונה, כאמור, פרופ' אייל שיינר כמומחה מטעם בית המשפט בתחום זה. ב"כ הצדדים הסכימו על זהות המומחה.
 10. לפי חוות דעתו של פרופ' שיינר, הטיפול שניתן לתובעת בבית החולים היה בהתאם לסטנדרטים המקובלים. לא ניתן היה למנוע את הלידה המוקדמת שנבעה מדימום עקב שליית פתח, ולא ניתן היה לחזות את מועד הופעת הדימום. לא בוצעה כל חריגה אבחנתית או טיפולית ולא הייתה רשלנות במעקב ההיריון.

על פי הרשומה הרפואית לא ברור איזה הסבר קיבלה התובעת. לא ברור ולא נכתב אם נערך דיון על הסיכונים וההשלכות של מצבה המיוחד, ואין רישום מפורט. עם זאת, ההסבר לא יכול היה למנוע את התוצאה העגומה.

 1. על פי בקשת התובעים הוזמן פרופ' שיינר להיחקר. החקירה צומצמה לנושאים הקשורים לבקשת הפסילה. באותו מועד נחקרה גם עורכת הדין סגרון על התצהיר שנתנה בתמיכה לבקשה.
 2. לאחר החקירה פנו הצדדים להליך של גישור. ביום 15.3.2022 הודיעו הנתבעים כי הצדדים לא הגיעו להסכמות.

 

דיון והכרעה

 1. כפי שנפסק, לצורך בירור התובענה הופך המומחה מטעם בית המשפט לחלק ממנגנון הבירור השיפוטי, מעין "זרועו הארוכה" של בית המשפט. מטעם זה הוטלו עליו מקצת החובות המוטלות על בית המשפט. בראש ובראשונה החובה לנהוג באובייקטיביות, ללא משוא פנים, ותוך הקפדה שאלה גם ייראו (רע"א 5611/07 לינצקי נ' קופ"ח של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י (21.10.2007); רע"א 408/14 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' פלוני (9.2.2014)).
 2. המומחה נהנה מחזקת התקינות המקצועית שכדי לסתור אותה יש להוכיח אינדיקציות ברורות לניגוד עניינים או לכל הפחות זיקה מהותית על פני פרק זמן משמעותי בין המומחה לבין הצד שכנגד. לא בכל מקרה שבו היו קיימים קשרים בין המומחה לבין אחד הצדדים בתיק ייפסל המומחה באופן אוטומטי (רע"א 7352/21 פלוני (קטין) נ' קרנית, קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (17.11.2021) [להלן: "עניין פלוני"]).
 3. פסילת חוות דעת של מומחה שמונה על ידי בית המשפט תיעשה במקרים נדירים, כשנפל פגם היורד לשורשו של עניין ועלול לגרום לעיוות דין לאחד מהצדדים. הדברים נכונים במיוחד כאשר בקשת הפסילה מוגשת לאחר שהוגשה חוות הדעת של המומחה (עניין פלוני שלעיל; רע"א 5603/21 פלוני נ' אוניברסיטת בן גוריון בנגב (29.8.2021)).
 4. מחקירת המומחה עלה שהוא ופרופ' יוגב קולגות בתחום של רפואת האם והעובר, אך אין ביניהם קשרי חברות (עמ' 11 לפרוטוקול). שניהם משתתפים בכנסים בתחום (עמ' 12 לפרוטוקול) והם קרובים מבחינה מקצועית (עמ' 15 לפרוטוקול), אך אין להם מטופלות משותפות והם לא מתייעצים זה עם זה מבחינה מקצועית (עמ' 16 לפרוטוקול).

פרופ' שיינר לא ביקר בביתו של פרופ' יוגב ופרופ' יוגב לא ביקר בביתו של פרופ' שיינר  (עמ' 12 לפרוטוקול). לשאלה מתי לאחרונה שוחח עם פרופ' יוגב השיב המומחה שהוא אחראי על בחינות ההסמכה וערך תדריך לבוחנים, ופרופ' יוגב היה אחד הבוחנים בחודש יולי 2020 (עמ' 12 לפרוטוקול).

פרופ' שיינר ערך עם פרופ' יוגב שני ספרים, כפי שעלה מהבקשה, אך מעדותו עלה שהוא ופרופ' יוגב לא נפגשו כדי לערוך את הספרים. כל אחד ערך את החלק שלו בביתו (עמ' 16 לפרוטוקול). אחד הספרים פורסם בשנת 2014 והעבודה עליו נעשתה הרבה לפני כן (עמ' 17 לפרוטוקול). הם לא ראו רווחים מהספרים (עמ' 12 לפרוטוקול).

כפי שנטען בבקשה, פרופ' שיינר ופרופ' יוגב ישבו יחד בוועד הישראלי לרפואת האם והעובר וכתבו ניירות עמדה, אולם מהחקירה של פרופ' שיינר עלה שפרופ' יוגב פרש מהוועד לפני חמש שנים ומעלה (עמ' 17 לפרוטוקול).

בכל הנוגע למחקר על דיכאון של נשים בקורונה השיב המומחה כי אין מדובר במחקר אלא סקר אינטרנטי שנשים יכולות למלא. הוא לא ידע שהוא מופיע שם וגם לא ידע שנתבעת 1 מופיעה שם (עמ' 17 לפרוטוקול).

 1. לא די בקשרים שעליהם הצביעו התובעים, על רקע התשובות שנתן המומחה, כדי לסתור את "חזקת התקינות" הקיימת ביחס למומחים.
 2. פרופ' שיינר הדגיש שחוות דעתו היא שקופה ואובייקטיבית (עמ' 14 לפרוטוקול). הוא הסביר שהוא לא ראה מניעה לתת חוות דעת נגדית שכן התביעה אינה נגד פרופ' יוגב (עמ' 10 לפרוטוקול). בעבר הוא נתן חוות דעת שבה חלק על עמדתו של פרופ' יוגב (עמ' 15 לפרוטוקול), והיה גם מקרה שבו הוא סירב להגן על המחלקה שאותה מנהל פרופ' יוגב (עמ' 16 לפרוטוקול). פרופ' שיינר אף הבהיר שאם הוא היה מגיע למסקנה שצוות בית החולים התרשל הוא לא היה מהסס לכתוב זאת (עמ' 18 לפרוטוקול). דברים אלה תומכים אף הם בדחיית הבקשה.
 3. אני דוחה, אפוא, את הבקשה.

 

המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לב"כ הצדדים ולמומחה – פרופ' שיינר.

ניתנה היום, כ"ו ניסן תשפ"ב, 27 אפריל 2022, בהיעדר הצדדים.

 

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

ת"א 32929-09-17 פלונים נ' וינר ואח'

מספר בקשה:56
לפני כבוד השופטת עירית כהן

התובעים:
1. פלוני (קטין)
2. פלוני (קטין)
באמצעות הוריהם:
3. פלונית
4. פלוני

נגד

הנתבעים: 1. ד"ר יפעת וינר
2. מדינת ישראל

החלטה

למאמרים נוספים באותו תחום

פס"ד בתביעה בעילת רשלנות רפואית בגין הליך כירורגי שלאחריו חייב את התובעת לעבור ניתוח חירום לאיתור הדימום ועצירתו (ת"א 22589-02-18)

תביעה בעילת רשלנות רפואית בגין הליך כירורגי שלאחריו התגלה דימום מאסיבי אצל התובעת שחייב אותה לעבור ניתוח חירום לצורך איתור הדימום ועצירתו. העובדות התובעת, ילידת 1963, הופנתה למרכז הרפואי מעייני הישועה (להלן: הנתבעת) לצורך עריכת ניתוח נרתיקי אלקטיבי לכריתת רחם, כריתת טפולה, תיקון צניחת דפנות הנרתיק וטיפול TVT למניעת דליפת שתן. ביום 14.4.16...

המשך קריאה
תביעת רשלנות רפואית

תביעה על רשלנות רפואית כאשר לאדם נגרם נזק פיזי או נפשי כתוצאה מטיפול רפואי רשלני, הוא זכאי להגיש תביעת רשלנות רפואית כנגד אותו גוף שגרם לו לאותו הנזק. כמובן שיהיה עליו להוכיח שהפגיעה והנזק שנגרמו לו הם כתוצאה מאותו שירות רפואי לקוי שקיבל ואף להציג חוות דעת מומחה של רופא אחר...

המשך קריאה