גניבה ממעביד – עונש

את או אתה נמצאים בסיטואציה של חקירה או בירור בנוגע לגניבה ממעביד? האם זומנתם על ידי המעסיק, או המשטרה לאור מעשה מסוג זה? חשוב להבין שלאור כך שרבים מאיתנו עובדים כשכירים, הסבירות לכך שאדם נורמטיבי ימצא עצמו בסיטואציה כזו אינה כה נמוכה. חוק העונשין, אשר מסדיר את התחום הפלילי במדינת ישראל, רואה עבירה זו בחומרה, והיא גוררת ענישה חמורה. על כן, אם אתה עומד בסיטואציה מסוג זה לא כדאי להסס. פנה מהר ככל הניתן לעורך דין בעל מומחיות בתחום, שיוכל לסייע לך בהגנה על זכויותיך.

עונש על גניבה ממעסיק – כל מה שחייבים לדעת

טרם ההבנה של העבירה הספציפית של גניבה ממעביד, חשוב להבין כיצד מגדיר חוק העונשין את עבירת הגניבה באופן כללי. לפי החוק, גניבה הינה נטילה של דבר אשר ניתן להיגנב, במרמה וללא הסכמה של בעלי הדבר, כאשר בעת הנטילה לגונב יש כוונה לשלול את הדבר מבעליו באופן קבוע. החוק קובע שהעונש בגין גניבה ככלל הוא שלוש שנות מאסר, אלא אם נקבע בחוק אחרת.

עבירת הגניבה ממעביד מוגדרת בסעיף 391 לחוק העונשין, וקובעת כי עובד אשר גונב דבר שהוא נכס ממעבידו, או שהגיע לידיו בשביל מעבידו, וערכו של הדבר הינו יותר מאלף שקלים, דינו מאסר שבע שנים. משמעות הדבר הינה שככל שבית המשפט הכריע שאכן ביצעתם את הגניבה, אתם יכולים למצוא את עצמכם יושבים בכלא עד לתקופה של שבע שנים. חשוב לשים לב לכך שמדובר בעונש שגדול מפי שתיים מעונש הגניבה סתם. זאת, לאור החשיבות שרואה בית המשפט בהגנה על יחסי האמון שבין עובד למעבידו, ולאור ההרתעה שרוצה המחוקק כדרך למנוע עבירה זו.

עוד טרם ההתמודדות עם ההליך המשפטי בגין עבירה כזו, חשוב להבין מהם מאפייניה, מהם הנסיבות השונות וכיצד אשר עשויות להיות בעלות השפעה, ומהם העונשים הפוטנציאליים. בנוגע לכל אלה, חייבים לדעת את הדברים הבאים:

  1. המערכת הפלילית רואה את הגניבה ממעסיק כעבירה חמורה. האופן בו ניתן לזהות זאת הוא העונש החמור שעשוי להתלוות לה. זאת, במטרה ליצור הרתעה ולמנוע עבירות כאלה.
  2. המשמעות של כניסה למאסר הינה קשה ונרחבת. מעבר לעצם הישיבה בבית הסוהר, או לעבודות השירות ככל שישנן כאלה, אשר גוררים שניהם תסכול וקושי נפשי, גם שמו של האדם נפגע. כך, קיומה של העבירה עשוי להיות חשוף לכל מי שמחפש את שמו, מה שבמקרה של גניבה ממעסיק עשוי להקשות באופן משמעותי על מציאת עבודה חדשה.
  3. רמת הענישה בעבירות מסוג זה עולה עם הזמן. על כן, לא בכל מקרה נסיבות ספציפיות כגון היעדר עבר פלילי קודם ימנעו את המאסר בפועל.
  4. לאור כך שתופסים עבירה זו כחמורה, באופן הולך וגובר, פעמים רבות ערעורים על חומרת העונש נדחים.
  5. חשוב לזכור שהעבירה הזו יכולה לגרור בצידה שלילה של זכויות מסוימות מכח דיני העבודה – כגון שלילת פיצויי פיטורים. כך, מעבר לעונש הפלילי עצמו, בחלק מהמקרים ייפתח גם הליך הקשור בדיני העבודה אל מול המעסיק.

יש לזכור שלא תמיד הציבור ידע מתי מתקיימת עבירת הגניבה ממעביד ואיך ניתן למנוע אותה. כך למשל עובדים רבים עשויים להשתמש בציוד שהם מקבלים בעת עבודתם עבור צרכים אישיים, לא לדווח על השעות בהם עבדו בצורה מדויקת, להחסיר ימי עבודה שלא באופן מוצדק, ועוד. במקרים מסוימים התנהגויות אלה, ולא רק גניבת חפץ ממש, יכולות גם הן לקיים את עבירת הגניבה ממעביד.

כאמור, העונש הנלווה לעבירת הגניבה ממעסיק גבוה יותר מעבירת הגניבה בכלל. זאת, על אף שבשני המקרים מדובר בפגיעה בקניינו של אחר ללא רשותו. עם זאת הענישה המוחמרת בעבירת הגניבה ממעביד נובעת מהתפיסה שהגונבים פועלים בצורה ערמומית, פוגעים באמון, מנצלים את התמימות של המעסיק שלהם, ולבסוף אם משתמשים לרעה בגישה שניתנת להם לציוד וחפצים שונים. כמו כן, הדבר עשוי אף לגרור פגיעה בהלך הרוח במקום העבודה, ולהשפיע גם על העובדים האחרים לרעה, לאור חשש תמידי של המעסיק מגניבות.

ניתן לבחון מספר דוגמאות לאופן בו בית המשפט מתייחס לעבירות אלה. כך למשל בעניין ת"פ 21535-07-13 הנאשמת הורשעה בעבירה של גניבה בידי עובד, כאשר עבדה במשק בית בבית בקיסריה ונטלה שייקים וזייפה חתימה. נידונה ל-8 חודשי מאסר.

במקרה אחר, רע"פ 2709-10, רוקח גנב תרופות מבית המרקחת, שעלותן 7,000 ₪, ונידון לבסוף ל5 חודשי מאסר, אשר רוצו בעבודות שירות.

בת"פ 35779-01-09 העובד גנב סלילי נחושת מהמעביד שלו בסכום של 10,000 ₪, והוא נידון למאסר מותנה, לצו מבחן ואף לפיצוי למעסיקו.

דוגמאות אלה ואחרות מלמדות שהגם שבית המשפט אינו נוטה לנצל את זמן המאסר המירבי שהחקיקה מאפשרת, במקרים רבים הוא כן גוזר על הגנב מאסר בפועל. משמע הוא רואה את העבירה בחומרה. על כן, יש חשיבות גבוהה בהיכרות עם כלל האלמנטים בה, וההסתייעות בעורך דין הופכת משמעותית ביותר.

חשוב לזכור שהמקרים עליהם אנו נוטים לשמוע בתקשורת של גניבה בידי עובד עוסקים לרוב בגניבה של סכומי כסף מאד גבוהים. כך למשל בעניין אתי אלון או בעניין אביב טלמור. בשונה מכך, ישנם מקרים אשר לא באופן אוטומטי קל לזהות עם סוג עבירה זה. כך למשל, המקרים הבאים עשויים להיחשב גניבה ממעביד:

  1. שימוש ברכב של המעסיק או בציוד שלו, שלא במסגרת נושאים הקשורים לעבודה וללא אישור של המעסיק
  2. חיסורים ואיחורים מהעבודה שאין להם הסבר מוצדק, אשר פוגעים בפעילות התקינה של העסק.
  3. מקרים בהם עובד מוסר מידע שגוי עודות שעות העבודה שלו, ומדווח על שעות שבפועל לא עבד בהן.

נוסף על כך, לעיתים התנהגות מסוימת תיחשב גניבה ממעסיק הגם שלא מדובר בעובד שלו "לפי הספר", אלא הוא בעל תכונות של עובד. באחד המקרים הקיימים בפסיקה, בית המשפט קבע כי כאשר לאדם ישנה יכולת השפעה ממשית על חברה ניתן לייחס לו תכונות של מנהל, כך שניתן למשל להרשיע אותו בעבירה של גניבה על ידי מנהל או על ידי מורשה.

לסיכומו של דבר

עבירת הגניבה ממעביד היא עבירה שעשויה לגרור בצידה השלכות נרחבות, עד לכדי מאסר. הן מבחינת העובד והן מבחינת המעסיק, מדובר בעבירה שעשויות להיות לה השלכות רבות גם ברמת הפרקטיקה במקום העבודה – יחסים עכורים ופגיעה בפרודוקטיביות של שאר העובדים.

על כן, ככל שההתמודדות מול עבירה זו הופכת רלוונטית עבורכם, בין אם כנאשמים ובין אם כמעסיק, חשוב להסתייע בעורך דין בעל מומחיות בתחום. עורך דין כזה יוכל לאפשר לכם לשמור על הזכויות שלכם. אנו במשרד עורכי דין בטש רוטנברג יכולים להציע לכם סיוע בדיוק כזה.

משרדנו מעניק ללקוחותיו מענה משפטי מלא, ומהווה משרד בינתחומי עם עורכי הדין הפליליים הטובים בתחומם. לאור הכישרון, הניסיון והמסירות שלנו, אנו מסייעים ללקוחות בהתמודדות עם תיקים מורכבים, ובזכות כך יכולים לנצח במלחמות אשר נראות בתחילה בלתי אפשריות.

נוסף למומחיות ולמקצוענות אנו מציעים ללקוחותינו זמינות ושקיפות, כמו גם יחס אישי ומכיל. על כן, אל תהססו! פנו למשרדנו ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם, כך שנוכל לבנות יחדיו אסטרטגיה משפטית מנצחת.

למאמרים נוספים באותו תחום

מעשה מגונה בפומבי – מה זה ואיך מתמודדים עם זה?

בעולם של היום, אנו לצערנו שומעים כל העת סיפורים עגומים של תקיפות מיניות, הטרדות מיניות, וניצול מיני כזה או אחר. סיפורים שכאלה עשויים לצוץ בכל מקום, ובכל זמן – בידי אדם שנחשב לחבר, בידי מורה, מחנך, מנהל או כל גורם חינוכי אחר, בידי יועץ סוציאלי או מטפל פסיכולוגי, בידי כהן...

המשך קריאה
מה זה מעשה מגונה?

פעמים רבות מדי בחיינו אנו נתקלים במושג "מעשה מגונה", בחדשות, בעיתון, בפרשיות אקטואליות כאלה ואחרות שמביאות לפיצוץ תקשורתי אודות אדם ידוע שביצע מעשים אלה. כולנו יודעים לקשר את הביטוי לעבירות מין ולמשפט הפלילי – אך כמה אנחנו באמת יודעים על העבירה הפלילית הזו? כמה אנו מבינים את גודל השלכותיה ואת...

המשך קריאה