צוואה הדדית

כל מה שחשוב לדעת על צוואה הדדית

מהי צוואה?

צוואה הינה מסמך שנערך לרוב על ידי עורך דין, בו אדם קובע הוראות לפיהן יש לנהל את נכסיו וממונו לאחר פטירתו. חוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כי יורשיו של אדם הם יורשים על פי דין, או מי שזכו בכך על פי צוואה. כלומר, צוואה גוברת על ירושה לפי דין.

ניתן לערוך צוואה בכמה דרכים, בכתב יד, בפני עדים, בפני רשות או צוואה בעל פה. עם זאת, הדרך המקובלת ביותר היא עריכת צוואה בכתב באמצעות עורך דין.

ישנם שלושה סוגים מוכרים של צוואות: צוואה רגילה, אותה עורך כל אדם בנפרד ובאופן פרטי; צוואה משותפת של בני זוג, בה בני הזוג מסכימים על תוכנה ועורכים אותה יחדיו במסמך צוואה משותף לשניהם; וצוואה הדדית, אשר בדומה לצוואה משותפת בני הזוג מסכימים על תוכנה ועורכים אותה יחדיו, אך אין מחויבות כי תערך במסמך אחד. בנוסף, צוואה הדדית כוללת הוראות המסתמכות על ההוראות המקבילות של צוואת בן הזוג האחר. במסמך זה, נדון בסוג השלישי של צוואות הדדיות.

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית היא צוואה אשר כוללת בתוכה אלמנטים של הסתמכות והדדיות בין הצדדים העורכים אותה. לרוב, מדובר בצוואה אשר שני בני זוג עורכים יחד. מטרת צוואות אלה היא לרוב לקבוע מה יעשה עם נכסיהם של הזוג לאחר שאחד מהם ילך לעולמו. למשל, קביעה כי בן הזוג שיוותר בחיים ירש את כל עזבונו ונכסיו של בן הזוג הנפטר, או שילדיהם ירשו אותם בחלוקה שווה ביניהם. צוואות אלו נערכות לרוב על ידי עורך דין המומחה לענייני צוואות וירושה.

יתרה מכך, צוואה הדדית כוללת לרוב הוראות "יורש אחר יורש". כלומר, יורש מוסכם אשר ירש את עזבונם של בני הזוג לאחר פטירת שניהם.

ניתן להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה, בתשלום של 109 ₪ לכל צוואה. היתרונות של הפקדה הינם שמירה פיזית, סודיות וודאות משפטית, ולכן רבים בוחרים בכך.

מה קובע החוק?

חוק הירושה תוקן בשנת 2005 ושינה את הדין לגבי צוואות הדדיות. נוסף אליו סעיף 84א, המעגן את הצוואה ההדדית בחוק, את אופן מימושה ואת הדרך בה ניתן לבטל אותה. הסעיף קובע כי הצוואות יכולות להיעשות בין אם הזוכה מהן הוא בן הזוג ובין אם גורם שלישי, בשני מסמכים נפרדים או במסמך אחר.

כלל בדיני הירושה הוא שניתן לחזור מצוואות. גם התיקון לחוק הירושה קובע כי הוראה השוללת או מגבילה אפשרות לשנות או לבטל את הצוואה אינה תקפה. בנוסף, קובע הסעיף את המצבים והאופן בו ניתן לבטל את הצוואה.

אם שני בני הזוג בחיים, המצווה המבקש את הביטול ימסור הודעה בכתב על כך לצד השני על ביטול הצוואה. במידה ואחד מבני הזוג נפטר, ועוד לא חולק העיזבון, בן הזוג המבקש לבטל את הצוואה יוכל לבטלה אם יסתלק שלא לטובתו או לטובת קרוביו. אם כבר חולק העיזבון, בן הזוג המבקש את הצוואה ישיב את כל מה שירש לעיזבון, ואם ההשבה בעין בלתי אפשרית ישיב את שוויו.

התיקון חל רק על צוואות הדדיות שנערכו לאחר שנת 2005. צוואות שנערכו טרם כניסתו לתוקף כפופות להוראות  הפסיקה שהתפתחה בתחום, ובכללן עקרון ההסתמכות. כאשר נידון חופש השינוי של צוואות אלו, כל מקרה ייבחן לגופו על פי ניסוח הצוואה על ידי בני הזוג.

מדוע חשוב להיעזר בעורך דין המומחה לדיני ירושה וצוואות?

כיום, חלק ניכר מהצוואות שנערכות הן צוואות הדדיות. אולם, אנשים רבים אינם מודעים להשלכותיהן ולנפקויות המשפטיות של צוואות מסוג זה. כפי שנסקר לעיל, צוואות הדדיות עשויות להיות דבר מורכב ומסובך, בין אם נערכו לפני 2005 או לאחר מכן, אם המציאות משתנה ויש צורך בביטול או שינוי הצוואה ועוד. לא מדובר במקרים נדירים, ניתן לחשוב על דוגמאות רבות של שינויי נסיבות בהן בן הזוג שנותר בחיים כבול לצוואה וחלות עליו הגבלות באפשרות לשנותה.

לכן, מומלץ להיעזר בעורך דין מומחה בתחום דיני הירושה ועריכת הצוואות אשר יוכל ללוות את הזוג ולערוך עבורם את הצוואה המתאימה ביותר למטרותיהם ודרכיהם, ועל מנת למנוע קשיים ומלחמות ירושה בהמשך.

למאמרים נוספים באותו תחום

התנגדות לצו קיום צוואה

צוואה החשודה כלא אותנטית גורמת באופן טבעי לעוגמת נפש של ממש אצל היורשים המרגישים כי זכויותיהם קופחו. הכלי המשפטי הרלוונטי במקרים אלה הוא הגשת התנגדות לצו קיום הצוואה. ההתנגדות מוגשת לרשם הירושות, תוך 14 ימים מהמועד שבו פורסם דבר הגשת הבקשה לקיום הצוואה (לאחר מכן ניתן להגיש בקשה לביטול הצוואה)....

המשך קריאה
בקשה לצו קיום צוואה

במקרים בהם אדם שנפטר הותיר אחריו צוואה, אשר קובעת במפורש ולפי רצונו וחתימתו כיצד יחולק עזבונו. בכדי לתת לצוואה תוקף, לאחר מותו נדרש להסדיר את העזבון באמצעות הגשת בקשה לצו קיום צוואה.  לצו לקיום צוואה תוקף מחייב להוראות הצוואה. צו זה הינו בעל תוקף של פסק דין, והוא מסדיר את אופן...

המשך קריאה

צוואה הדדית משותפת

צוואה רגילה הינה מסמך אותו מכין אדם אחד הקובע למי יעבור הרכוש והנכסים שלו לאחר לכתו. צוואה משותפת הנה צוואה שבה שני בני הזוג מכינים ביחד את הצוואה, מסכימים לגבי תוכנה ויוצרים מסמך אחד משותף לשניהם. צוות הדדית הינה צוואה שבה שני בני הזוג מסכימים לגבי תוכנה, עורכים אותה יחד אך לרוב במסמכים נפרדים, כאשר כל צוואה מסתמכת על הנאמר בצוואה המקבילה של בן/בת הזוג השניים. צוואה זו תקפה גם במקרה של זוגות נשואים וגם במקרה של בני זוג ידועים בציבור. לכל מקרה של הכנת צוואה בצורה מקצועית ובניסוח נכון וקביל בבית המשפט, יש צורך ליצור קשר עם עורך דין מנוסה ומקצועי בתחום, היודע לערוך צוואות. באתר ג'סטיס תוכלו למצוא מידע רב בנושא משפט וחוק, כמו גם רשימה של עורך הדין המובילים בישראל לתחומיהם השונים ולפי אזור בארץ.

כיצד זה עובד עם צוואה הדדית?

צוואה הדדית מבוססת כאמור על העיקרון של הסתמכות הדדית ולכן נקראת כך. בני הזוג עורכים יחד את הצוואה בהסכמה משותפת ובהסתמכות על הנאמר בצוואה של בן/בת הזוג האחר/ה. בני הזוג יכולים להחליט להשאיר את עיזבונם לטובת בן הזוג השני במקרה של פטירה או לחילופין להשאיר אותו לילדים במקרה של עזבון. זה גם לא חייב להיות סימטרי. לדוגמה:

  • בני הזוג העורכים צוואה הדדית קובעים כי במקרה הפטירה של הראשון מהם, הוא יוריש את כל עזבונו לבן הזוג השני שנותר בחיים. בהמשך, בפטירתו של בן הזוג השני, כל העיזבונות יעברו לטובת הילדים.
  • בני הזוג יכולים גם להחליט גם כל אחד מהם יוריש ישירות את רכושו לילדיהם גם במידה ובן הזוג השני נותר בחיים.

צוואה משותפת – האם אחד מבני הזוג יכול לשנות את הצוואה ההדדית בהמשך?

נניח שאחד מבני הזוג יתחרט וירצה להוריש את רכושו למישהו אחר שאינו מוסכם על הצד השני – האם הוא יכול לחזור בו מהצוואה ההדדית שנעשתה בעבר? ובכן החוק קובע כי כל אדם יכול לחזור בו ולשנות את צוואתו ולכן במידה ולא נכתב בצוואה במפורש שכל שינוי מצריך את הסכמת שני בני הזוג הרי שאחד מבני הזוג בהחלט יוכל לחזור בו ולגרום לביטולה של הצוואה. באתר ג'סטיס תוכלו למצוא מספר סוגיות העוסקות בנושא וכן מידע לגבי עורכי דין שיוכלו לסייע לכם.