בקשה לצו קיום צוואה

במקרים בהם אדם שנפטר הותיר אחריו צוואה, אשר קובעת במפורש ולפי רצונו וחתימתו כיצד יחולק עזבונו. בכדי לתת לצוואה תוקף, לאחר מותו נדרש להסדיר את העזבון באמצעות הגשת בקשה לצו קיום צוואה. 

לצו לקיום צוואה תוקף מחייב להוראות הצוואה. צו זה הינו בעל תוקף של פסק דין, והוא מסדיר את אופן חלוקת עיזבונו של נפטר על פי צוואתו. 

ההליך לקבלת צו קיום הצוואה אינו הליך פשוט, ולרוב נעשה בסמיכות לפטירתו של אדם. לאור הקשיים המרובים הנלווים להליך, להלן מצורף מידע על היבטים שונים בשלבים השונים של הגשת הבקשה לצו קיום הצוואה, כמו גם על סיטואציות שונות שעשויות להתעורר.

הגשת בקשה לצו קיום צוואה – שלבי ההליך

בכדי לקבל צו קיום צוואה נדרש להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה המכונה "בקשה לצו קיום צוואה". במידה ומי שרוצה לקבל צו זה אינו מיוצג על ידי עורך דין, הוא יכול להגיש את הבקשה באופן מקוון, אם יעמוד באחד התנאי שלהלן, או באופן ידני. ככל שאדם כן מיוצג הוא יכול להגישה את הבקשה רק באופן מקוון. 

במידה ואדם לא מיוצג רוצה להגיש בקשה לצו קיום צוואה באופן מקוון עליו לעמוד באחד התנאים הבאים:

  1. הצוואה המקורית שהוא רוצה לקיים נמצאת בפיקדונו של הרשם לענייני ירושה
  2. הצוואה המקורית שהוא רוצה לקיים נמצאת אצל מגיש הבקשה
  3. יש למשיבה בהחזקתו העתק של הצוואה והחלטה של בית המשפט לענייני משפחה שמאפשרת הוכחה של הצוואה בהעתק

כמו כן עומדת בפני הציבור האופציה להסתייע במערכת מקוונת לאיתור תיקים וביצוע פעולות של הרשם לענייני ירושה. במערכת ניתן למצוא בין היתר מידע בנוגע לבקשות שהוגשו לרשם הירושה ולמצב הנוכחי שלהן, לצווי ירושה אשר ניתנו על ידי הרשם, ניתן לבדוק האם קיימת בקשת ירושה על המנוח, ואף לברר האם ניתנה תגובה של היועץ המשפטי לבקשות בנושא של עזבון ומעמד אישי.

מי שיכול להגיש את הבקשה הוא מי שמוזכר בצוואה כיורש או כל אדם אחר שהינו בעל עניין בקיום הצוואה. 

עוד יצוין כי הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה. 

אילו מסמכים נדרשים עבור צו קיום צוואה

במסגרת הגשת הבקשה לקיום צו צוואה יש לכלול את המסמכים הבאים:

  1. טופס בקשה לצו קיום צוואה, אשר ניתן להדפיס מאתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה, ממולא וחתום על ידי המבקש, ומאומת על ידי אחד מהבאים: עורך דין; נוטריון; שופט; דיין; ראש הרשות המקומית.
  2. שוברי התשלום
  3. תעודת פטירה של כותב הצוואה
  4. הצוואה בגרסתה המקורית וכן שני צילומים שלה, עבור הכנת צו קיום באמצעות הרשם או לחילופין החלטה של בית משפט על הוכחת הצוואה באמצעות העתק או אסמכתא המוכיחה שהצוואה הופקדה ככל שישנה צוואה.
  5. אישור על משלוח הודעה לכל היורשים, בדואר רשום או לחילופין אישור בכתב בחתימה שלהם על כך שהם יודעים על הגשת הבקשה לרשם.
  6. ככל שיורשים מסוימים וויתרו על חלקם בעיזבון, נדרש להוסיף לבקשה גם "תצהירי הסתלקות" מקוריים.
  7. אם חלק מהיורשים המופיעים בצוואה נפטרו, נדרש להוסיף תעודת פטירה שלהם ואף העתק של ההודעה שנשלחה בדואר לרשום לכל היורשים על הגשת בקשה באמצעות מיופה כח או עורך דין. יש לצרף גם ייפוי כח חתום ולאמתו על ידי עורך הדין המייצג.

מה עושים לאחר הגשת הבקשה לצו צו

לאחר הגשה ישנו פרסום בעיתון יומי וברשומות הנוגע בהגשתה, בכדי שתינתן האופציה להתנגדויות לקיומה. במידה ואין התנגדויות הבקשה מועברת לאפוטרופוס הכללי, אשר יכול לתת אישור לבקשה, לשלוח בקשה להשלמת פרטים בבקשה, או לחילופין להעביר את התיק לדיון בבית המשפט לענייני משפחה. 

קבלת הצו

בתום בחינת הבקשה רשם הירושה מנפיק וחותם את הצווים באופן דיגיטלי. לאור כך שאין מדובר במסמך מודפס כדי לשמור את הצו במקום נוח ונגיש ולשלוח אותו לכל גוף שידרוש אותו. 

כחלק מהיות ההליך מקוון, הצו אשר מונפק עובר ישירות לגופים שונים, ביניהם חברות ביטוח, גופים ממשלתיים, בנקים, משרד התחבורה, ועוד. 

ככלל כאמור ישנה אופציה להגיש את הבקשה ללא הסתייעות בעורך דין. עם זאת, אלא בהתקיים תנאים מסוימים יש לעשות את זה באופן ידני, מה שעשוי להיות נטל לא קל. כמו כן, גם ההתמודדות עם הפרוצדורות הרבות הכרוכות בהליך, כמו גם הזמן הרב שהוא לוקח, מובילים למסקנה שלעיתים עדיף להסתייע במומחה בתחום.

למאמרים נוספים באותו תחום

התנגדות לצו קיום צוואה

צוואה החשודה כלא אותנטית גורמת באופן טבעי לעוגמת נפש של ממש אצל היורשים המרגישים כי זכויותיהם קופחו. הכלי המשפטי הרלוונטי במקרים אלה הוא הגשת התנגדות לצו קיום הצוואה. ההתנגדות מוגשת לרשם הירושות, תוך 14 ימים מהמועד שבו פורסם דבר הגשת הבקשה לקיום הצוואה (לאחר מכן ניתן להגיש בקשה לביטול הצוואה)....

המשך קריאה
התנגדות לצוואה

אין ספק כי פטירת הורה היא אירוע מצער וכואב, אך בדרך – כלל היא אירוע שנלווית לו זכות קניין בחלק מהנכסים שהוריש לילדיו. זהו המקרה הרגיל והשכיח. אלא שלעיתים הכאב מתעצם כשהילד מגלה שהורהו נישל אותו מהירושה והנכס או הרכוש הוענקו לאדם אחר. אדם שחווה תרחיש כזה וודאי יודע שההתמודדות...

המשך קריאה