הסכם ממון

מהו הסכם ממון?

כדי להבין מהו הסכם ממון עלינו להבין תחילה מדוע קמה הפרקטיקה של עריכתו. בשנת 1974 נכנס לתוקף חוק יחסי ממון בין בני זוג, הקובע כי בהתרת הנישואין או בפקיעתם, בני הזוג זכאים למחצית מן שווי הנכסים של כלל נכסי הזוג, למעט נכסים שהיו להם עובר לנישואין או כאלה שקיבלו בירושה או במתנה (סעיף 5 להסדר). הסדר זה מכונה בפסיקה: "איזון המשאבים". עם זאת, מדובר בנורמה הסכמית, סעיף 3 להסדר מאפשר לבני הזוג להתנות על הנורמה באמצעות עריכת הסכם ממון.

הסכם ממון הוא למעשה הסכם כולל שנערך בין שני בני הזוג בדרך כלל עובר לנישואיהם, ומטרתו היא להסדיר נושאים אשר עשויים להיות שנויים במחלוקת במידה והיחסים יעלו על שרטון. במקרים מסוימים אפשר לערוך גם הסכם ממון לאחר נישואין או כאשר מדובר בידועים בציבור גרידא.

הסכם הממון בליבתו עוסק בחלוקת הרכוש, ובכך מאפשר להתנות על הסדר איזון המשאבים שנקבע בחוק, ולהחליט מה תהיה החלוקה על כל הנכסים שהביאו עמם בני הזוג. לא זו אף זו, הסכם הממון מאפשר להחליט על חלוקת הנכסים שיצברו במהלך חיי הנישואין (נכסי קריירה, עסקים וכו'), שכן מדובר בהסכם צופה עתיד. כמו כן, בהסכם זה ניתן להסדיר נושאים משיקים נוספים כגון:  קביעת הזהות המשפטית המורשית לדון במקרה של מחלוקת על חלוקת הרכוש, קביעת לוח זמנים לביצוע חלוקת הרכוש וכיוצא בזה.

סוגים של הסכמי ממון

בישראל קיימים שלושה סוגים עיקריים של הסכמי ממון: הסכם טרום נישואין, הסכם לאחר הנישואין והסכם ממון לידועים בציבור, הנקרא גם "הסכם חיים משותפים ויחסי ממון" או "הסכם זוגיות".

הסוג הראשון, נוגע להסכם שנערך לפני שבני הזוג נישאו זה לזה מבחינה משפטית, וכאמור נדרש לאשרו אצל נוטריון או אצל רשם הנישואין. הסוג השני, נוגע להסכם שנערך לאחר נישואיהם של בני הזוג, אשר טעון אישור של בית המשפט לענייני משפחה או של בית הדין הדתי שאליו בני הזוג משתייכים.

הסוג האחרון, נוגע לזוגות שלא נישאו ואינו טעון אישור של בית משפט על מנת שיוענק תוקף מחייב ודי בחתימתם של הצדדים. אף על פי כן, זוגות ידועים בציבור אשר מעוניינים במתן גושפנקא משפטית להסכם, רשאים לאשרו אצל נוטריון או להביאו לאישור בבית המשפט לענייני משפחה. זאת, מכוח סעיף 3 (ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה – 1995.

ככל שלא קיים הסכם כזה בין הצדדים ויקבע כי בני הזוג הם "ידועים בציבור", חלוקת הרכוש ביניהם תיעשה בהתאם לעקרונות הלכת השיתוף. דהיינו, הרכוש יתחלק באופן שווה בין הצדדים, למעט ביחס לנכסים עסקיים ולזכויות פנסיוניות, אשר דורשים הוכחה של כוונה ספציפית לשיתוף.

הסכם ממון- גירושין:

להסכם הממון חשיבות אינטגרלית, עם זאת, זוגות רבים נמנעים מלערוך הסכם ממון טרם נישואיהם אם מתוך אמונה שהם לא יתגרשו, אם מתוך רצון להתחיל את הנישואין מדף חלק ללא הסכמים, או שמא מתוך עצלות מחשבתית ופרוצדורלית.

ראשית, חשוב לציין כי האמונה לעיל אינה נתמכת בסטטיסטיקה. בהתאם לנתונים שפורסמו ב2016 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כ13% מהזוגות הנשואים במדינת ישראל יתגרשו פחות מ15 שנים לתוך נישואיהם. שנית, עריכת הסכם הממון כרוכה בפרוצדורה פשוטה יחסית שיכולה למנוע המון בעיות ותקלות בהמשך ואף הוצאות כספיות בבית משפט. משכך, נפרוט בפניכם מעט פרטים על חשיבותו של הסכם הממון, תוכנו ועריכתו כדי שתוכלו להכירו מקרוב, ולהבין שאולי השד לא כל כך נורא כמו שחשבתם.

היתרונות הגלומים בעריכת הסכם ממון

זוגות לא מעטים מעוניינים ביצירת הסכם ממון בשל היתרונות הגדולים שהוא טומן בחובו. אחד מהם הוא היכולת להתרכז בזוגיות עצמה. אין זה סוד שהיבטים כלכליים הם חלק מחיינו וככל בני האדם אנו נוטים להתחשבן, כן, אפילו עם האנשים שאנו אוהבים הכי הרבה.

לכן, הסכם ממון מאפשר לשים את הדאגות והמחשבות על הנושאים הכלכליים בצד, ולהתרכז במערכת היחסים ביניהם. על מנת לנהל זוגיות בריאה בראש שקט מרעשי רקע, לפעמים כדאי לבחור להכין הסכם ממון.

היבט נוסף בו הסכם ממון נותן יתרון, הוא האפשרות לחסוך עלויות התדיינות ובית משפט בעתיד. הדבר חוסך פניה לעורכי דין והוצאות הקשורות בייצוג המשפטי ומאפשרות פתרון יעיל וצודק. למה צודק? מכיוון שזהו היה רצון הצדדים לפני שהתגלו המחלוקות, וייתכן שזהו הפתרון הטוב ביותר.

סיבה נוספת לערוך הסכם ממון מאפשרת הגנה קניינית חזקה. הסכם ממון מגן על הזכות הקניינית של בני הזוג ברכוש שנקנה על ידי מי מהם לפני כינון הזוגיות, בין אם בנישואין ובין אם כזוג ידוע בציבור. הכיצד? על ידי קביעה בהסכם שנכסים אלו יישארו בבעלות מי שרכש אותם ובכך ניתן לסתור את חזקת השיתוף, לפיה הרצון המשוער של הצדדים, באין אינדיקציה אחרת, יהיה שבעת אירוע מכונן כמו פרידה הנכסים ישותפו ביניהם.

כיצד עורכים הסכם ממון?

ראשית, נציין כי כאשר זוגות מגיעים להינשא, רושם הנישואין צריך להסביר לזוג על חוק יחסי ממון בין בני זוג על כל משמעויותיו, אך נראה כי מדובר באות מתה ובפועל רושמי הנישואין לא מעניקים הסבר. לכן אל לנו להסתמך על רושם הנישואין, עלינו להגיע כשבארגז הכלים שלנו הידע כיצד לערוך את הסכם הממון ובכך לצאת מסככת הסדר איזון המשאבים ומחסדי בית המשפט.

בהתאם לחוק יחסי ממון, הסכם הממון חייב להיעשות בין בני הזוג, בכתב וחייב לקבל אישור משפטי. במידה שמדובר בהסכם לפני הנישואין ניתן להסתפק באישור נוטריון, אך כאשר מדובר על הסכם שנעשה לאחר הנישואין, יש צורך באישור של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי.

הגורם המשפטי חייב להיות מעורב בתהליך בדרך זו או אחרת על מנת לתת גושפנקא להסכם, ולכן כדאי לערב אותו מנקודת ההתחלה ולא לנסח את ההסכם עצמאית. עורך דין מנוסה בעריכת הסכמי ממון יכול להקל על התהליך ולהפוך אותו לפשוט עבור הצדדים, לשמור על האינטרסים של כל אחד מהם, ולוודא שיהיו כמה שפחות תקלות משפטיות אם וכאשר הזוג יתגרש.

האם ומתי כדאי לערוך הסכם ממון?

הסכם הממון הוא תעודת הביטוח שלכם, הוא מאפשר וודאות משפטית והימנעות מניהול הליכים משפטיים ארוכים, סבוכים ויקרים לאחר פירוק הנישואין. להסכם הממון חשיבות אינטגרלית במיוחד לאור סעיף 8 לחוק יחסי הממון, שלמעשה מסייג את הסדר איזון המשאבים ומאפשר למעשה לבית המשפט לקבוע נכסים ששווים לא יאוזן וזאת כלשון הסעיף: "בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת".

אם כן, כדי לא להשאיר את גורלנו בידי בתי המשפט, ושיקול דעתם של השופטים שישבו במותב, עלינו לערוך הסכם ממון שיסדיר כל נושא שעתיד להיות שנוי במחלוקת בתום הנישואין.

באשר לשאלה מתי, אין ספק שהעיתוי הנכון ביותר לעריכת ההסכם הוא לפני הנישואין. בני הזוג נמצאים במצב בו הם הוגנים אחד כלפי השני ומכבדים אחד את השני, לא כך יהיה המצב כאשר יהיו משקעים בין בני הזוג שעלולים לגרום לפעולה נקמנית אפוא, ולכן העיתוי המתאים ביותר הוא לפני כניסתם בשערי הנישואין.

הסכם ממון בין בני זוג

זוגות רבים בישראל חיים יחד באופן שאינו מצריך נישואין ורישום ברבנות, ובנוסף חותמים על הסכם ממון המסדיר למעשה את כל הפן הכלכלי ביניהם במידה והם יחליטו להיפרד. בנישואין דרך הרבנות יש כללים וחוקים שלעיתים נראים נוקשים מדי על אחד מבני הזוג המתחייב לדאוג לפן הכספי יותר מהאחר, תשלומי מזונות ותשלומים אחרים, שלא לדבר על הבירוקרטיה והעימותים המוכרים בין זוגות גרושים. לכן החוק מאפשר לעגן הסכם שנועד להסדיר מבעוד מועד את העניינים הללו. דרך אתר betterlaw עורכי דין בטש רוטנברג ושות’ תוכלו למצוא מידע רב בנוגע להסכמי ממון בין זוגות שאינם רשומים וכן ידועים בציבור.

הסכם יחסי ממון – הסכמים שמבטיחים בטחון כלכלי לזוג

אם אתם עומדים בפני זוגיות ארוכת טווח עם בחיר או בחירת לבכם ואתם מעוניינים להסדיר כבר עכשיו מראש את כל העניינים סביב הצד הכלכלי שלכם, אל תפספסו את ההזדמנות לחתום על הסכמי ממון. רוצים לדעת איך לעשות את זה הכי טוב? היכנסו לאתר betterlaw עורכי דין בטש רוטנברג ושות’ ותמצאו את המידה הרלוונטי בנושא זה ובנושאים אחרים מעולם החוק והמשפט בישראל.

היתרונות של הסכם ממון

  • אנשים רבים בעד אהבה וזוגיות אך לא בהכרח הם רוצים לעשות את זה במסגרת הרבנות הדתית. לכן, על מנת למנוע בעיות ומלחמות בנוגע לחלוקת הרכוש, ההון והנכסים וכלל מלחמת גירושין מכוערת, יש הסכמי ממון בין הצדדים.
  • הסכם ממון מעניק וודאות ושקיפות בין בני הזוג. גם אצל הזוגות האוהבים ביותר מבינים שאהבה יכולה להשתנות עם השנים ודברים יכולים לקרות, ולכן אם מראש מונעים ריבים וסכסוכים מכוערים ומיותרים במידה ויחליטו לפנות כל אחד לדרכו. הם מראש רוצים להרגיש בטחון וודאות בנוגע לפן הכלכלי ולמצות את מלוא זכויותיהם לאחר מכן.
  • ההסכם מסייע לפתור מחלוקות הגובות מחיר יקר בנפש ובכיס. ללא ההסכם הזה, הקובע בבהירות ובצורה ברורה ומדויקת מה הם הזכויות והחובות של כל אחד, הזוג עלול להגיע לעימותים המצריכים הסתייעות בכלים והליכים משפטיים ובירוקרטיים יקרים ביותר. כמעט כל זוג שעובר גירושין ברבנות מזדהה עם ההרגשה של ההתשה, המורכבות וההוצאות המרובות הנלוות במהלך התהליך.
  • הסכמי ממון מתאימים ביותר לזוגות שנמצאים בפרק ב', שכבר עברו בעבר גירושין במסגרת הרבנות ומכירים את המורכבות שבעניין, ולכן רוצים למנוע עוד מפח נפש כזה בעתיד בכך שהם לא לוקחים התחייבות של רישום ברבנות.

עורך דין הסכם ממון

עורך דין הסכם ממון, הוא בעל מקצוע שמתמחה בענייני גירושין והסכמים כלכליים ומשפחתיים שקובעים ביניהם בני הזוג בטרם הם מתרגשים. זוגות רבים בישראל בוחרים להינשא דרך הרבנות, תהליך בעל השפעות והשלכות על ההסדרים הכלכליים שלהם ועוד, במידה והם יתגרשו כמו מזונות, הוצאות משפט, ענייני כתובה ועוד. לעומת זאת רבים בוחרים לנסח הסכם ממון שקובע את ההסדרים הכספיים שלהם עוד לפני הנישואין וזאת על מנת לאפשר גמישות בתהליך פירוק הנישואין, הסדרת העניין על הצד השפוי ביותר והשוויוני בעיניהם. באתר betterlaw עורכי דין בטש רוטנברג ושות’ תוכלו לקרוא עוד בענייני הסכמי ממונות ועורכי דין המתמקצעים בזה.

עורך דין הסכם ממון – מה חשוב לדעת

  • יש הרבה אנשים שהם בעד זוגיות אך לא ממש מעוניינים להתחייב בהוצאות המשפטיות הכרוכות בתהליך נישואים במוסד הרבני בבית הדין לענייני נישואין כדת משה וישראל. לא מעט אנשים מגדירים עצמם כידועים בציבור או כזוג שמחותן בנישואין אזרחיים, והסכמי ממון יכולים להיות רלוונטיים עבורם.
  • הסכם ממון , מאפשר חלוקה צודקת ושוויונית, של הממון אותו הזוג שעומד להתגרש, חולק. ההסכם תקף לגבי כל הרכוש שהם צברו יחד בכל זמן שהותם כזוג – חשבון בנק משותף, נדל"ן, דירות, רכבים מטלטלים ושאר רכוש.
  • אצל זוגות המתגרשים דרך הרבנות, קורה הרבה פעמים שיש ריבים וחילוקי דעות בנוגע לאופן חלוקת הרכוש בצורה צודקת והגונה, תהליך שיכול להמשך זמן רב ולפגוע בבריאותם הנפשית ומצבם הכלכלי של הזוג ושל ילדיהם. בנוסף, ההוצאות הכספיות על המשפט ועורכי הדין גם הם מצטברים כתוצאה מכך. לכן, אנשים בוחרים להימנע מריבים וממחלוקות מיותרות וקובעים תנאים עוד בטרם הם מתחתנים מתוך הבנה שגירושין זה לא דבר שאינו אפשרי.
  • הסכם ממון מתאים גם לזוגות חד מיניים שלא יכולים להינשא במסגרת הרבנות, זוגות המגדירים עצמם כידועים בציבור, זוגות שלא רוצים להתחתן דרך הממסד הרבני וכן גם לא מעט זוגות שזה פרק ב שלהם, קרי גרושים וגרושות שמתחתנים.

הסכם ממון עורך דין – הסכם ממון שיתאים לכולם

אם אתם מעוניינים לשמוע עוד על איך אתם יכולים להקל את התהליך של הסכמי הממון והסדרי הגירושין, אם אתם רוצים להבין יותר ולהתמצא בנושא בצורה טובה ויסודית יותר על מנת למצות את הזכויות שלכם, היכנסו אל אתר betterlaw עורכי דין בטש רוטנברג ושות’ ותוכלו ליהנות ממידע משפטי עשיר ומפרט בענייני החוק והמשפט הישראלי בנושאים שונים ומגוונים. גם עורך דין הסכם ממון תוכלו למצוא באתר זה.

למאמרים נוספים באותו תחום

עורך דין ירושה מומלץ

סכסוכים סביב ירושה הם מצבים מורכבים במיוחד. בהתאם הטיפול בהם מחייב קודם כל בקיאות משפטית מעמיקה, ולא פחות חשוב, תשומת לב מלאה לכל פרט ופרט, נחישות וגם רגישות. בחלק לא מבוטל מהמקרים יש גבול דק בין פעולה חוקית שמובילה לצוואה מסוימת לבין פעולה לא חוקית, ולכן למיומנות של עורך הדין...

המשך קריאה
ביטול צו קיום צוואה

צוואה אמורה להסדיר באופן ברור, מעל לכל צל של ספק, את אופן חלוקת רכושו של אדם שהלך לעולמו. בדרך כלל זה אכן המצב, אבל יש גם מקרים שבהם הצוואה חשודה כלא אותנטית, כלומר ככזו שלא משקפת את רצונו האמיתי של הנפטר. הדרך למנוע מימוש צוואה פגומה שכבר ניתן עבורה צו...

המשך קריאה